ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ

18 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 12:30- 14:30


FB :skepsigiadrasi Twitter : @T4Action #t4action #wakeupcall #skepsou #itstime
Declarations

Jaime Yoshiyama
Roberto Abusada
Manuel F. Sotomayor